Rejestracja

  • Wykorzystywana do zalogowania się na stronie
  • Minimum length of 8 characters.
  • Dane do certyfikatu:

  • Oświadczam, że dane osobowe podałem/-am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Akceptuję Politykę Prywatności i Zasady Rejestracji serwisu poasco.pl
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IPL Salubri - Jacek Rutkowski w celu rejestracji na XXIII Spotkanie po ASCO 2024, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  • Opcjonalne dane rozliczeniowe

    W celu otrzymania faktury wystawionej na firmę wypełnij poniższe pola