Program

 

Piątek, 7 lipca

09.30 Rozpoczęcie rejestracji
10:30-10.45 Otwarcie

Nowotwory urologiczne

10.45-11.20 Doniesienia z ASCO – Iwona Skoneczna
11.20-11.40 Omówienie – Jakub Kucharz
moderator: Maciej Krzakowski
Wykłady satelitarne partnerów konferencji
11.40-11.50 Wykład pod patronatem firmy Merck:
Miejsce immunoterapii w leczeniu raka urotelialnego – Katarzyna Sosińska-Mielcarek
11.50-12.10 Przerwa kawowa

Rak płuca

12.10-12.35 Wczesny rak płuca – Doniesienia z ASCO – Magdalena Knetki-Wróblewska
12.35-13.00 Zaawansowany rak płuca – Doniesienia z ASCO – Anna Wrona
13.00-13.30 Omówienie – Rafał Dziadziuszko
moderator: Maciej Krzakowski
Wykłady satelitarne partnerów konferencji
13.30-13.40 Wykład pod patronatem firmy MSD:
Leczenie okołooperacyjne pembrolizumabem – nowa, obiecująca metoda leczenia wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca – Anna Wrona
13.40-13.50 Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca:
Jakie wyzwania stoją przed torakochirurgiem w leczeniu operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca? – Tomasz Marjański
13.50-14.50 Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb:
Double Power – siła podwójnej immunoterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
bez ekspresji PDL-1 – Katarzyna Stencel
14.00-14.50 Przerwa obiadowa

Nowotwory ginekologiczne

14.50-15.25 Doniesienia z ASCO –Anna Kowalczyk
15.25-15.45 Omówienie – Radosław Mądry
moderator: Jacek Jassem
15.45-16.15  Przerwa kawowa

Rak piersi

16.15-16.40 Wczesny rak piersi – Doniesienia z ASCO – Joanna Kufel-Grabowska
16.40-17.05 Zaawansowany rak piersi – Doniesienia z ASCO – Aleksandra Łacko
17.05-17.35 Omówienie – Renata Duchnowska
moderator: Jacek Jassem
Wykłady satelitarne partnerów konferencji
17.35-17.45 Wykład pod patronatem firmy MSD:
Miejsce immunoterapii we wczesnym trójujemnym raku piersi – Elżbieta Senkus
17.45-17.55 Wykład pod patronatem firmy Gilead:
Analiza podgrup pacjentów w badaniu ASCENT – Joanna Kufel-Grabowska

Sobota, 8 lipca

Nowotwory skóry i mięsaki

10.00-10.35 Doniesienia z ASCO – Anna Czarnecka
10.35-10.55 Omówienie – Piotr Rutkowski
moderator: Maciej Krzakowski
Wykłady satelitarne partnerów konferencji
10.55-11.05 Wykład pod patronatem firmy MSD:
Co nowego w okołooperacyjnym leczeniu czerniaka? Doniesienia międzynarodowe a codzienna praktyka –
Piotr Rutkowski
11.05-11.25  Przerwa kawowa

Nowotwory układu pokarmowego

11.25-12.00 Doniesienia z ASCO – Rafał Czyżykowski
12.00-12.20 Omówienie – Piotr Potemski
moderator: Maciej Krzakowski

Miscellanea

12.20-12.55 Doniesienia z ASCO – Barbara Radecka
12.55-13.15 Omówienie – Renata Zaucha
moderator: Jacek Jassem