Program

Program w formacie pdf

Piątek, 2 lipca

11:00-11:15 Otwarcie

Nowotwory urologiczne

moderator – Maciej Krzakowski

11.15-11.55 Doniesienia z ASCO – Iwona Skoneczna
11.55-12.15 Omówienie – Jakub Żołnierek
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
12.15-12.35 Awelumab w pierwszej linii zaawansowanego raka urotelialnego – Piotr Tomczak
Wykład sponsorowany firmy Pfizer

Rak płuca

moderator – Rafał Dziadziuszko

12.45-13.15 Wczesny rak płuca – Doniesienia z ASCO – Magdalena Knetki-Wróblewska
13.15-13.45 Zaawansowany rak płuca – Doniesienia z ASCO – Anna Wrona
13.45-14.15 Omówienie – Rafał Dziadziuszko
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
14.15-14.25 Terapia anty-angiogenna w leczeniu NDRP – aktualizacja po ASCO 2021 – Tomasz Kubiatowski
Wykład sponsorowany firmy Boehringer-Ingelheim

Nowotwory układu pokarmowego

moderator – Maciej Krzakowski

14.45-15.25 Doniesienia z ASCO – Rafał Czyżykowski
15.25-15.45 Omówienie – Piotr Potemski
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
15.45-15.55 Atezolizumab plus bewacyzumab – nowy standard 1. linii leczenia chorych na zaawansowanego HCC
– Joanna Połowinczak-Przybyłek
Wykład sponsorowany firmy Roche

Rak piersi

moderator – Rafał Dziadziuszko

Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
15.55-16.15 Dane z rzeczywistej praktyki klinicznej w leczeniu raka piersi w świetle nowych doniesień z ASCO 2021 – Aleksandra Łacko
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
16.20-16.50 Wczesny rak piersi – Doniesienia z ASCO – Joanna Kufel-Grabowska
16.50-17.20 Zaawansowany rak piersi – Doniesienia z ASCO – Aleksandra Łacko
17.20-17.50 Omówienie – Renata Duchnowska
Wykłady satelitarne, emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
17.50-18.10 Zaawansowany, potrójnie ujemny rak piersi. Aktualne standardy postępowania – Elżbieta Senkus
Wykład sponsorowany firmy Gilead

Spotkanie po godzinach

19.30 Oczy, emocje i mózg: Jak neuronauka może wesprzeć zdrowie psychiczne onkologów – wykład Prof. Rafała Ohme

Sobota, 3 lipca

Nowotwory skóry i mięsaki

moderator – Maciej Krzakowski

9.30-10.10 Doniesienia z ASCO – Anna Czarnecka
10.10-10.30 Omówienie – Renata Zaucha
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Nowotwory ginekologiczne

moderator – Maciej Krzakowski

11.00-11.40 Doniesienia z ASCO – Anna Kowalczyk
11.40-12.00 Omówienie – Radosław Mądry

Miscellanea

moderator –  Rafał Dziadziuszko

12.00-12.40 Doniesienia z ASCO – Barbara Radecka
12.40-13.00 Omówienie – Marcin Skrzypski

UWAGA

 

 

W kilkudziesięciosekundowych przerwach technicznych pomiędzy poszczególnymi segmentami bloków tematycznych również emitowane będą materiały informacyjne dostarczone przez partnerów konferencji.

Wszystkie segmenty zawierające prezentacje własne partnerów konferencji zostaną w trakcie transmisji oznaczone jako emisja materiałów komercyjnych.

 

 

 

Aktualizacja 02 lipiec 2021