Program

Program naukowy konferencji

 

Piątek, 28 czerwca

09.30 Rozpoczęcie rejestracji
10:30-10.45 Otwarcie

Nowotwory urologiczne

10.45-11.20 Doniesienia z ASCO – Iwona Skoneczna
11.20-11.40 Omówienie – Jakub Kucharz
moderator: Maciej Krzakowski
11.40-12.00 Przerwa kawowa

Rak płuca

12.00-12.10 Wykład satelitarny firmy Pfizer
Leczenie niedrobnokomórkowego ALK+ raka płuca w świetle nowych doniesień z ASCO – Anna Wrona
12.10-12.35 Wczesny rak płuca – Doniesienia z ASCO – Magdalena Knetki-Wróblewska
12.35-13.00 Zaawansowany rak płuca – Doniesienia z ASCO – Anna Wrona
13.00-13.30 Omówienie – Rafał Dziadziuszko
moderator: Maciej Krzakowski
13.30-13.50 Wykład satelitarny firmy MSD
Pembrolizumab w zaawansowanym NDRP w świetle najnowszych wytycznych – Anna Wrona
13.50-14.50 Przerwa obiadowa

Nowotwory ginekologiczne

14.50-15.25 Doniesienia z ASCO –Anna Kowalczyk
15.25-15.45 Omówienie – Radosław Mądry
moderator: Jacek Jassem
15.45-16.15  Przerwa kawowa

Rak piersi

16.15-16.40 Wczesny rak piersi – Doniesienia z ASCO – Joanna Kufel-Grabowska
16.40-17.05 Zaawansowany rak piersi – Doniesienia z ASCO – Aleksandra Łacko
17.05-17.35 Omówienie – Renata Duchnowska
moderator: Jacek Jassem
17.35-17.45 Wykład satelitarny firmy Gilead
Zastosowanie sacytuzumabu gowitekanu w codziennej praktyce klinicznej w Polsce i na świecie
– Joanna Kufel-Grabowska

Sobota, 29 czerwca

Nowotwory skóry i mięsaki

10.00-10.35 Doniesienia z ASCO – Anna Czarnecka
10.35-10.55 Omówienie – Piotr Rutkowski
moderator: Maciej Krzakowski
10.55-11.05 Wykład satelitarny firmy BMS
Podwójna immunoterapia z ograniczoną chemioterapią – pięcioletnie obserwacje z badania klinicznego CheckMate 9LA i doświadczenia własne
– Katarzyna Stencel
 
11.05-11.25  Przerwa kawowa

Nowotwory układu pokarmowego

11.25-12.00 Doniesienia z ASCO – Rafał Czyżykowski
12.00-12.20 Omówienie – Piotr Potemski
moderator: Jacek Jassem

Miscellanea

12.20-12.55 Doniesienia z ASCO – Barbara Radecka
12.55-13.15 Omówienie – Renata Zaucha
moderator: Jacek Jassem