Program

Program naukowy w formacie PDF

 

Piątek, 1 lipca

11:00-11:15 Otwarcie

Nowotwory urologiczne

11.15-11.55 Doniesienia z ASCO – Iwona Skoneczna
11.55-12.15 Omówienie – Jakub Żołnierek
moderator: Maciej Krzakowski
12.15-12.45 Emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Rak płuca

12.45-13.15 Wczesny rak płuca – Doniesienia z ASCO – Magdalena Knetki-Wróblewska
13.15-13.45 Zaawansowany rak płuca – Doniesienia z ASCO – Anna Wrona
13.45-14.05 Omówienie – Rafał Dziadziuszko
moderator: Maciej Krzakowski
14.05-14.45 Wykład satelitarny i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

 • Brygatynib na ASCO 2022
  –  Anna Wrona
  Wykład sponsorowany firmy Takeda

Nowotwory układu pokarmowego

14.45-15.25 Doniesienia z ASCO – Rafał Czyżykowski
15.25-15.45 Omówienie – Piotr Potemski
moderator: Jacek Jassem
15.45-16.15 Wykład satelitarny i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

 • ASCO GI 2022/ASCO 2022: mCRC – terapie antyEGFR
  – Ewa Szutowicz
  Wykład sponsorowany firmy Merck

Rak piersi

16.15-16.45 Wczesny rak piersi – Doniesienia z ASCO – Joanna Kufel-Grabowska
16.45-17.15 Zaawansowany rak piersi – Doniesienia z ASCO – Aleksandra Łacko
17.15-17.45 Omówienie – Renata Duchnowska
moderator: Jacek Jassem
17.45-18.25 Wykłady satelitarne, emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

 • Skuteczność leczenia HR+ HER2- mbc w codziennej praktyce klinicznej w świetle nowych danych
  – Joanna Kufel-Grabowska

  Wykład sponsorowany firmy Pfizer
 • Sacytuzumab Gowitekan w terapii potrójnie ujemnego raka piersi
  – Katarzyna Pogoda
  Wykład sponsorowany firmy Gilead

Sobota, 2 lipca

Nowotwory skóry i mięsaki

9.30-10.10 Doniesienia z ASCO – Anna Czarnecka
10.10-10.30 Omówienie – Piotr Rutkowski
moderator: Maciej Krzakowski
10.30-11.00 Emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Nowotwory ginekologiczne

11.00-11.40 Doniesienia z ASCO – Anna Kowalczyk
11.40-12.00 Omówienie – Radosław Mądry
moderator: Maciej Krzakowski

Emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Miscellanea

12.00-12.40 Doniesienia z ASCO – Barbara Radecka
12.40-13.00 Omówienie – Renata Zaucha
moderator: Jacek Jassem

Emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

UWAGA

 

 

W kilkudziesięciosekundowych przerwach technicznych pomiędzy poszczególnymi segmentami bloków tematycznych również emitowane będą materiały informacyjne dostarczone przez partnerów konferencji.

Wszystkie segmenty zawierające prezentacje własne partnerów konferencji zostaną w trakcie transmisji oznaczone jako emisja materiałów komercyjnych.

 
Program pozamerytoryczny w formacie PDF

Piątek, 1 lipca

Spotkanie po godzinach

19.00 Wykład pt. „Korzyści płynące z lektury” – Paweł Huelle
Wydarzenie finansowane ze środków własnych organizatora. Fundusze przeznaczone na organizację części pozamerytorycznej konferencji nie pochodzą od firm zrzeszonych w INFARMIE.