Program

Piątek, 2 lipca

11:00-11:15 Otwarcie

Nowotwory urologiczne

11.15-11.55 Doniesienia z ASCO
11.55-12.15 Omówienie
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Rak płuca

12.45-13.15 Wczesny rak płuca – Doniesienia z ASCO
13.15-13.45 Zaawansowany rak płuca – Doniesienia z ASCO
13.45-14.15 Omówienie
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Nowotwory układu pokarmowego

14.45-15.25 Doniesienia z ASCO
15.25-15.45 Omówienie
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Rak piersi

16.15-16.45 Wczesny rak piersi – Doniesienia z ASCO
16.45-17.15 Zaawansowany rak piersi – Doniesienia z ASCO
17.15-17.45 Omówienie

Sobota, 3 lipca

Nowotwory skóry i mięsaki

9.30-10.10 Doniesienia z ASCO
10.10-10.30 Omówienie
Wykłady satelitarne i emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji

Nowotwory ginekologiczne

11.00-11.40 Doniesienia z ASCO
11.40-12.00 Omówienie

Miscellanea

12.00-12.40 Doniesienia z ASCO
12.40-13.00 Omówienie
13.00-13.05 – zakończenie konferencji

UWAGA

 

 

W kilkudziesięciosekundowych przerwach technicznych pomiędzy poszczególnymi segmentami bloków tematycznych również emitowane będą materiały informacyjne dostarczone przez partnerów konferencji.

Wszystkie segmenty zawierające prezentacje własne partnerów konferencji zostaną w trakcie transmisji oznaczone jako emisja materiałów komercyjnych.

 

 

 

Aktualizacja 23 marca 2021