Program

Piątek, 3 lipca

11:00-11:15 Otwarcie

Nowotwory urologiczne

11.15-11.55 Doniesienia z ASCO
Renata Zaucha
11.55-12.15 Omówienie
Jakub Żołnierek
12.15-12.45 Dyskusja przypadków (Moderator: Rafał Dziadziuszko)
Renata Zaucha, Jakub Żołnierek, Roman Sosnowski
przerwa – emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
12.45-13.00  Leczenie skojarzone awelumabem i aksytynibem chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Jakub Kucharz
Wykład sponsorowany firmy Pfizer

Rak płuca

13.05-13.45 Doniesienia z ASCO
Magdalena Knetki-Wróblewska
13.45-14.05 Omówienie
Rafał Dziadziuszko
14.05-14.35 Dyskusja przypadków (Moderator: Jacek Jassem)
Magdalena Knetki-Wróblewska, Rafał Dziadziuszko, Anna Wrona
przerwa – emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
14.35-14.45 Rzadkie mutacje EGFR w raku płuca w teorii i praktyce
Rafał Dziadziuszko
Wykład sponsorowany firmy Boehringer-Ingelheim
15.30-15.40  

Rak trzustki – niezaspokojone potrzeby
Barbara Radecka
Wykład sponsorowany firmy Servier

Nowotwory układu pokarmowego

15.40-16.20 Doniesienia z ASCO
Rafał Czyżykowski
16.20-16.40 Omówienie
Piotr Potemski
16.40-17.10 Dyskusja przypadków (Moderator: Rafał Dziadziuszko)
Rafał Czyżykowski, Piotr Potemski, Ewa Szutowicz
przerwa – emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
17.20-17.30 Nowości w leczeniu HER2+ raka piersi na konferencjach międzynarodowych w 2020 roku (ESMO, Breast Cancer Conference, ASCO)
Joanna Kufel-Grabowska
Wykład sponsorowany firmy Roche

Rak piersi

17.30-18.10 Doniesienia z ASCO
Joanna Kufel-Grabowska
18.10-18.30 Omówienie
Aleksandra Łacko
18.30-19.00 Dyskusja przypadków (Moderator: Jacek Jassem)
Joanna Kufel, Aleksandra Łacko, Renata Duchnowska

Spotkanie po godzinach

19.00 Prof. Obracht-Prondzyński – “Polacy jacy jesteśmy? W świecie paradoksów i trudnych porównań”
Michał Kochańczyk – “Polarny rejs przez morza Arktyki Rosyjskiej”

Sobota, 4 lipca

Nowotwory skóry i mięsaki

9.00-9.40 Doniesienia z ASCO
Anna Czarnecka
9.40-10.00 Omówienie
Piotr Rutkowski
10.00-10.30 Dyskusja przypadków (Moderator: Rafał Dziadziuszko)
Anna Czarnecka, Piotr Rutkowski, Katarzyna Kozak
przerwa – emisja materiałów informacyjnych dostarczonych przez partnerów konferencji
10.30-10.40  Profilaktyka gorączki neutropenicznej z zastosowaniem G-CSF– aktualny stan wiedzy
Michał Pstrągowski
Wykład sponsorowany firmy Sandoz

Nowotwory ginekologiczne

10.50-11.30 Doniesienia z ASCO
Anna Kowalczyk
11.30-11.50 Omówienie
Radosław Mądry
11.50-12.20 Dyskusja przypadków (Moderator: Maciej Krzakowski)
Anna Kowalczyk, Radosław Mądry, Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz

Miscellanea

12.20-13.00 Doniesienia z ASCO
Barbara Radecka
13.00-13.20 Omówienie
Sergiusz Nawrocki
13.20-13.50 Dyskusja przypadków (Moderator: Maciej Krzakowski)
Barbara Radecka, Sergiusz Nawrocki, Renata Zaucha
13.50-13.55 – zakończenie konferencji, Jacek Jassem

UWAGA

 

 

W kilkudziesięciosekundowych przerwach technicznych pomiędzy poszczególnymi segmentami bloków tematycznych również emitowane będą materiały informacyjne dostarczone przez partnerów konferencji.

Wszystkie segmenty zawierające prezentacje własne partnerów konferencji zostaną w trakcie transmisji oznaczone jako emisja materiałów komercyjnych.

 

 

 

Aktualizacja 29 czerwca 2020