Kontakt

Komitet Organizacyjny Spotkania:

Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel: 58 584 45 60
email: kontakt@poasco.pl