Kontakt z organizatorami

Sekretariat Spotkania (rejestracja i przyjmowanie wpłat):
GCK
ul. Sobieskiego 64/2; 80-216 Gdańsk
tel.: 728 369 899
email: biuro@poasco.pl
Komitet Organizacyjny Spotkania:
Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7; 80-211 Gdańsk
email: onkol@gumed.edu.pl