Punkty edukacyjne

Za udział w Konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.