Regulamin płatności:

  1. Płatności dotyczą opłaty za uczestnictwo w Spotkaniu PoASCO w Gdańsku w dniach 5-6 lipca b.r.
  2. Zwrot opłaty będzie możliwy pod warunkiem przesłania Sekretariatowi Spotkania pisemnej rezygnacji, w terminie do 15 czerwca b.r.
  3. W sprawach dot. udziału prosimy o kontakt z Sekretariatem Spotkania, biuro@poasco.pl lub (+48) 728 369 899.
  4. Adres Sekretariatu Spotkania: firma GCK Piotr Moszkowski, 80-216 Gdańsk, Sobieskiego 64/2.
  5. Opłata będzie wymagana w złotych polskich.
  6. Dane osobowe Uczestników Spotkania będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 (RODO).
  7. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Komitetem Organizacyjnym Spotkania Po ASCO.
  8. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji uczestnik musi dokonać uwierzytelnienia za pomocą przypisanego mu ID oraz adresu email podanego podczas rejestracji.


Podaj dane uczestnika

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biuro@poasco.pl

ID uczestnika:
Adres email:  
Akceptuję regulaminPłatności realizowane są w oparciu o system PayU.