Archiwum 2020

Archiwum będzie dostępne po zakończeniu konferencji. Dostęp do materiałów z poASCO 2020 wymaga konta z uiszczoną opłatą zgodnie z informacjami z zakładki Zasady rejestracji.