Nowa formuła Spotkania Po ASCO

Spotkanie Po ASCO 2019 będzie miało nową formułę. Główne nowotwory przedstawimy w blokach składających się z trzech części:

• prezentacji najciekawszych doniesień z kongresu ASCO
• ich omówienia w kontekście obecnej wiedzy i zastosowania w praktyce klinicznej
• dyskusji kilku ciekawych przypadków.

Rezygnujemy z transmisji obrad na rzecz bezpośredniego udziału Uczestników w formie głosowań nad przedstawionymi zagadnieniami przy użyciu specjalnie przygotowanej aplikacji na smartfony. Liczymy, że ta nowa forma naszego Spotkania znajdzie Państwa zainteresowanie i aprobatę. Zmieniamy także ramy czasowe konferencji – rozpoczynamy ją pierwszego dnia nieco później, co ułatwi wszystkim Uczestnikom spokojne dotarcie na obrady.