Zasady rejestracji

Rejestracja internetowa będzie otwarta 1 marca do 5 czerwca 2018.

1. Ze względu na konieczność wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych zgłoszenie uczestnictwa winno być składane indywidualnie przez zainteresowaną osobę z podaniem swojego unikalnego adresu emailowego. Zgłoszenia dokonane przez osoby trzecie nie będą uwzględniane.
2. Po przesłaniu formularza zgłaszający się na konferencję otrzyma potwierdzenie z linkiem aktywacyjnym przesłane pocztą e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku nieotrzymania linku prosimy o kontakt z Sekretariatem. W razie trudności z otwarciem linku należy go skopiować i wkleić do przeglądarki.
3. Opłata za uczestnictwo w Po ASCO obejmuje udział w wykładach, wstęp na wystawę, materiały zjazdowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, lunche oraz udział w kolacji przy muzyce w Zbrojowni w Gdańsku (piątek, 22 czerwca 2018). W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie towarzyskiej opłata zostanie pomniejszona o 50 PLN.
4. W terminie do 5 czerwca uczestnicy będą mogli dokonać dodatkowej rejestracji i zapłaty za udział w piątkowej imprezie w Zbrojowni.
5. Rejestracja staje się kompletna w momencie dokonania wpłaty należnej sumy, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
6. Opłaty za uczestnictwo będzie można dokonać w trybie online lub przelewem na rachunek bankowy.
7. Po otrzymaniu wpłaty na konto uczestnikom zostanie wysłane pocztą e-mail “Potwierdzenie udziału w Spotkaniu”. W przypadku jego braku prosimy o kontakt z Sekretariatem Konferencji.
8. Rezygnacje i zamiany będą przyjmowane do 5 czerwca 2018 wyłącznie na podstawie informacji przekazanej pisemnie przez osobę rezygnującą.
9. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej (pomniejszony o koszty manipulacyjne).