Zasady rejestracji

  1. Ze względu na konieczność wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych zgłoszenie uczestnictwa winno być składane indywidualnie przez zainteresowaną osobę z podaniem swojego unikalnego adresu emailowego. Zgłoszenia dokonane przez osoby trzecie nie będą uwzględniane.
  2. Po przesłaniu formularza zgłaszający się na konferencję otrzyma potwierdzenie z linkiem aktywacyjnym przesłane pocztą e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
  3. W przypadku nieotrzymania linku prosimy o kontakt z Sekretariatem.
  4. W razie trudności z otwarciem linku należy go skopiować i wkleić do przeglądarki.
  5. Rejestracja staje się kompletna w momencie dokonania wpłaty należnej sumy, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
  6. Opłaty za uczestnictwo będzie można dokonać w trybie online lub przelewem na rachunek bankowy.
  7. Po otrzymaniu wpłaty na konto uczestnikom zostanie wysłane pocztą e-mail ,,Potwierdzenie udziału w Spotkaniu”. W przypadku jego braku prosimy o kontakt z Sekretariatem Konferencji.
  8. Rezygnacje i zamiany będą przyjmowane do 15 czerwca 2017 wyłącznie na podstawie informacji przekazanej pisemnie przez osobę rezygnującą.
  9. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej (pomniejszony o koszty manipulacyjne).