Ważne terminy

01.03.2018 – Rozpoczęcie rejestracji
15.05.2018 – Koniec wczesnej rejestracji
16.05.2018 – Początek późnej rejestracji
05.06.2015 – Zakończenie rejestracji i przyjmowania rezygnacji