Rejestracja

Rejestracja uczestników przybywających na Po ASCO czynna będzie w piątek, 30 czerwca w godzinach 8.00-16.30
i w sobotę, 1 lipca w godzinach 8.30-14.00 we foyer Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.