Partnerzy

Firmom zainteresowanym udziałem w Konferencji oferujemy powierzchnię wystawienniczą i publikację logo w materiałach konferencyjnyh oraz na stronie www.

Kontakt dla wystawców

onkol@gumed.edu.pl
58 349 22 70