Opłaty

Wczesna rejestracja od 1 marca do 15 maja 2018
 • Członkowie PTO
 • 200PLN
 • Pozostali uczestnicy
 • 300PLN
 • Przedstawiciele firm
 • 600PLN
 • Osoby towarzyszące
 • 450PLN
Późna rejestracja od 16 maja do 5 czerwca 2018
 • Członkowie PTO
 • 350PLN
 • Pozostali uczestnicy
 • 500PLN
 • Przedstawiciele firm
 • 900PLN
 • Osoby towarzyszące
 • 450PLN
Opłata zjazdowa obejmuje:

Dla uczestników: materiały zjazdowe, udział w sesji naukowej, wstęp na wystawę firm farmaceutycznych i medycznych, posiłki oraz poczęstunek podczas przerw w obradach, certyfikat uczestnictwa w Spotkaniu a także udział w kolacji z muzyką w piątek. W przypadku rezygnacji z udziału w tym wieczorze opłata rejestracyjna zostanie obniżona o 50 PLN.

Dla osób towarzyszących: lunche, przerwy kawowe i udział w kolacji przy muzyce w piątek wieczorem. Osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w sesjach naukowych.

Kolacja przy muzyce

Opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje spotkanie towarzyskie w Wielkiej Zbrojowni w piątek 22 VI, chyba że podczas rejestracji zrezygnowano z udziału w wieczorze. Wpłaty za udział w spotkaniu towarzyskim będą przyjmowane do 5 czerwca. Opłat na miejscu podczas rejestracji nie przewiduje się.

Opłaty za uczestnictwo można dokonać

w trybie online logując się w panelu uczestnika lub przelewem na rachunek bankowy nr 12 1140 2004 0000 3202 4855 1394 prowadzony przez firmę:

GCK Piotr Moszkowski (NIP 957-039-10-83)
80-216 Gdańsk, Sobieskiego 64/2
Prosimy o podanie w tytule przelewu numeru ID, imienia i nazwiska uczestnika.

Powyższe opłaty zawierają podatek VAT.