Opłaty

Późna rejestracja od 26 maja do 15 czerwca 2017
 • Członkowie PTO
 • 250PLN
 • Pozostali uczestnicy
 • 450PLN
 • Przedstawiciele firm
 • 900PLN
 • Osoby towarzyszące
 • 650PLN
Wczesna rejestracja od 1 marca do 25 maja 2017
 • Członkowie PTO
 • 150PLN
 • Pozostali uczestnicy
 • 250PLN
 • Przedstawiciele firm
 • 600PLN
 • Osoby towarzyszące
 • 450PLN
Opłata zjazdowa obejmuje:

Dla uczestników: materiały zjazdowe, udział w sesjach naukowych, wstęp na wystawę firm farmaceutycznych i medycznych, posiłki oraz poczęstunek podczas przerw w obradach, certyfikat uczestnictwa w Spotkaniu.

Dla osób towarzyszących: lunche, przerwy kawowe i udział w spotkaniu towarzyskim. Osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w sesjach naukowych.

Opłaty za uczestnictwo można dokonać

w trybie online logując się w panelu uczestnika lub przelewem na rachunek bankowy nr 12 1140 2004 0000 3202 4855 1394 prowadzony przez firmę:

GCK Piotr Moszkowski (NIP 957-039-10-83)
80-216 Gdańsk, Sobieskiego 64/2
Prosimy o podanie w tytule przelewu numeru ID, imienia i nazwiska uczestnika.

Powyższe opłaty zawierają podatek VAT.

Spotkanie towarzyskie

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu towarzyskim, proszone są o wniesienie opłaty przelewem w wysokości 50 zł na rachunek bankowy Spotkania Po ASCO podany powyżej. Prosimy o podanie w tytule przelewu numeru ID, imienia i nazwiska uczestnika.

Wpłaty za udział w spotkaniu towarzyskim będą przyjmowane do 15 czerwca. Opłat na miejscu podczas rejestracji nie przewiduje się.